Články

Ústavní, správní a trestní právo

Platforma pro řešení sporů on-line

09.11.2017

V souvislosti s novelou zákona o ochraně spotřebitele , jež přinesla do českého právního řádu regulaci v oblasti tzv. alternativních řešení sporů ze spotřebitelských smluv, se mezi obchodníky objevily také informace ohledně tzv. platformy pro řešení sporů on-line. Vzhledem k tomu, že informace v této oblasti nejsou v nějaké koherentní podobě jednoduše dostupné, rozhodli jsme se této problematice věnovat únorový právní oběžník...…

Právo IT

Jak koupit či prodat e-shop?

07.09.2017

V České republice je desetitisíce e-shopů, přičemž jejich převody bývají poměrné časté. S tímto faktem kontrastuje poměrně častá nepřipravenost obou stran (prodávajícího a kupujícího) na to, jaký má mít taková transakce vlastně charakter z pohledu právního a jaká rizika jsou s ní případně spojena. Problémy většinou nečiní situace, kdy je předmětem převodu podíl v obchodní společnosti, která internetový obchod provozuje. V těchto případech jsou si většinou strany vědomy, že jedná o složitější transakcí, jež vyžaduje určitou míru připravenosti na obou stranách.…

Ústavní, správní a trestní právo

Předávání osobních údajů I. – Co jsou to osobní údaje

23.08.2017

V poslední době se množí dotazy obchodníků související s předávání osobních údajů zákazníků třetím osobám. Z těchto důvodů jsme se rozhodli věnovat této problematice také v našich právních oběžnících. Abychom se mohli zabývat otázkou předávání osobních údajů, je nutné si na úvod stručně vyjasnit, co to vlastně osobní údaje jsou (v smyslu legislativního vymezení tohoto pojmu). V praxi je možné se totiž setkat s řadou desinterpretací v tomto ohledu - kupříkladu, že samotná adresa elektronické pošty není nikdy osobním údajem apod.…

Oceňování

Smlouva o zpracování osobních údajů

04.08.2017

Při provozu většiny internetových obchodu dochází ke zpracování osobních údajů. Skoro stejně často jsou pak osobní údaje zpracovávané provozovatelem internetového obchodu svěřovány třetím osobám (kupříkladu hostingovým společnostem, marketingových společnostem apod.). Přestože povědomí podnikatelů o existenci regulace v oblasti osobních údajů a jejím obsahu vzrůstá, málokdy jsou všechny požadavky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“), v praxi také naplňovány…

PředchozíNásledující

V této sekci našeho serveru Vám nabízíme odborné články z různých právních odvětví. Články se zabývají nejen teoretickými otázkami, ale především reagují na podněty a témata, se kterými se setkáváme při naší činnosti, a mohou tak dle našeho názoru přinášet užitečné informace a odpovědi na praktické otázky.

Filtr kategorií

pravni sluzby_foto