Články

Ústavní, správní a trestní právo

Zpracování osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatelem

11.04.2017

V tomto oběžníku bychom se rádi věnovali evidenci a zpracovávání osobních údajů zaměstnavatelem. Uzavřením pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti dle příslušných ustanovení zákoníku práce vzniká mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracovněprávní vztah. V rámci pracovněprávního vztahu pak dochází ke zpracovávání osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatelem, a to za účelem zpracování nutné agendy v oblasti mzdové, daňové či v oblasti sociálního a zdravotního pojištění. Zaměstnavateli tak vzniká zákonná povinnost provádět zpracování osobních údajů zaměstnanců nezbytné pro dodržení jeho povinností uložených mu na základě zvláštních právních předpisů.…

Ústavní, správní a trestní právo

Poskytování elektronicky poskytovaných služeb do členských zemí EU osobám nepovinným k DPH

07.02.2017

V tomto oběžníku bychom se rádi věnovali změně zákona o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), která nabyla účinnosti od 01.01.2015, a která spočívá ve změně způsobu zdaňování poskytování elektronicky poskytovaných služeb do členských zemí Evropské unie osobám nepovinným k dani z přidané hodnoty. Tato novelizace má důležité konsekvence pro všechny subjekty (plátce DPH), které poskytují elektronické služby do zahraničí.…

Občanské právo

Odstoupení od smlouvy z důvodu vad zboží a náklady na dopravu

12.01.2017

V návaznosti na podněty od obchodníků se v tomto oběžníku budeme věnovat některým otázkám souvisejícím s odstoupením od smlouvy kupujícím v případě vad zboží. Konkrétně pak problematice, zdali v případě, kdy dojde k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím z důvodu vad zboží, má prodávající povinnost vrátit kupujícímu nejen samotnou kupní cenu zboží, ale i další platby zaplacené kupujícím související s dodáním zboží (doprava, balné) či nikoliv.…

PředchozíNásledující

V této sekci našeho serveru Vám nabízíme odborné články z různých právních odvětví. Články se zabývají nejen teoretickými otázkami, ale především reagují na podněty a témata, se kterými se setkáváme při naší činnosti, a mohou tak dle našeho názoru přinášet užitečné informace a odpovědi na praktické otázky.

Filtr kategorií

pravni sluzby_foto