Články

Občanské právo

Poskytování záruky dle nového občanského zákoníku

12.08.2016

Otázka zachování, či nezachování existence zákonné záruky v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) byla široce diskutována v médiích i v rámci odborných příspěvků. Bohužel nikoliv se zcela jednoznačným závěrem. Trochu na okraji zájmu této populární problematiky tak stojí právní úprava záruky poskytované smluvně či jednostranným projevem vůle. Této otázce se tak budeme stručně věnovat v tomto právním oběžníku.…

Občanské právo

Lhůty při odstoupení od smlouvy spotřebitelem a jejich počítání

30.04.2016

Zcela na úvod je nezbytné si připomenout obecné zásady při počítání lhůt (a dob) tak, jak jsou obsaženy v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Konkrétně zmiňujeme zejména ustanovení § 605 odst. 1 občanského zákoníku, které stanoví že „lhůta nebo doba určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek.“ A dále ustanovení § 607 občanského zákoníku, jež zakotvuje, že „připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.“ Aplikaci těchto pravidel na konkrétní situaci (při počítání lhůt) zmiňujeme níže. …

PředchozíNásledující

V této sekci našeho serveru Vám nabízíme odborné články z různých právních odvětví. Články se zabývají nejen teoretickými otázkami, ale především reagují na podněty a témata, se kterými se setkáváme při naší činnosti, a mohou tak dle našeho názoru přinášet užitečné informace a odpovědi na praktické otázky.

Filtr kategorií

pravni sluzby_foto