Články

Právo IT

Hospodářská soutěž na internetu

22.01.2015

V únorovém právním oběžníku jsme se stručně zabývali hospodářskou soutěží, a to konkrétně vertikálními dohodami. Tedy dohodami vznikajícími jako dohody soutěžitelů , ke kterým dochází na různých úrovních trhu, typicky pak ve vztahu výrobce (či dodavatel) – další distributor (včetně koncových prodejců), a které se vztahují k nákupu či prodeji zboží nebo služeb. V tomto čísle oběžníku se zaměříme na to, jaké konkrétní dopady tato pravidla mají v prostředí internetového obchodování.…

Právo IT

Vývoj software z pohledu právního

02.01.2015

Na základě opakujících se dotazů z praxe jsme připravili základní informace o některých právních aspektech spojených s vývojem počítačových programů. Text je koncipován z pohledu „investora“, tedy subjektu, který nese ekonomické náklady spojené s realizací softwarového projektu. Příspěvek obsahuje informace vhodné pro základní orientaci v této problematice. Nezabýváme se situacemi, kdy má být využit již existující počítačový program, zejména Open Source software či free software.…

PředchozíNásledující

V této sekci našeho serveru Vám nabízíme odborné články z různých právních odvětví. Články se zabývají nejen teoretickými otázkami, ale především reagují na podněty a témata, se kterými se setkáváme při naší činnosti, a mohou tak dle našeho názoru přinášet užitečné informace a odpovědi na praktické otázky.

Filtr kategorií

pravni sluzby_foto