Články

Právo IT

Právní ochrana databází

05.05.2017

Při provozu každého internetového obchodu dochází k vytváření databází. Zejména se může jednat o databáze zboží, včetně fotografií a informací o jednotlivých produktech, o databáze zákazníků, včetně identifikačních údajů zákazníků a informací o jejich uskutečněných nákupech, a o jiné databáze obchodních kontaktů. Obsah zveřejňovaných databází se pak v praxi velmi často stává terčem zájmu konkurenčních subjektů, což může být i důsledkem nízkého právního povědomí v této oblasti. V tomto právním oběžníku se tak budeme věnovat problematice ochrany obsahu databází podrobněji.…

Právo IT

Hospodářská soutěž na internetu

22.01.2015

V únorovém právním oběžníku jsme se stručně zabývali hospodářskou soutěží, a to konkrétně vertikálními dohodami. Tedy dohodami vznikajícími jako dohody soutěžitelů , ke kterým dochází na různých úrovních trhu, typicky pak ve vztahu výrobce (či dodavatel) – další distributor (včetně koncových prodejců), a které se vztahují k nákupu či prodeji zboží nebo služeb. V tomto čísle oběžníku se zaměříme na to, jaké konkrétní dopady tato pravidla mají v prostředí internetového obchodování.…

PředchozíNásledující

V této sekci našeho serveru Vám nabízíme odborné články z různých právních odvětví. Články se zabývají nejen teoretickými otázkami, ale především reagují na podněty a témata, se kterými se setkáváme při naší činnosti, a mohou tak dle našeho názoru přinášet užitečné informace a odpovědi na praktické otázky.

Filtr kategorií

pravni sluzby_foto