David Svoboda

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory. V rámci své právní praxe se věnuje především oblasti obchodního a správního práva s důrazem na právo ochrany hospodářské soutěže a právo veřejných zakázek, a to jak z pohledu zadavatelů, tak z pohledu uchazečů. Zastupuje klienty před soudy a orgány státní správy.

Specializuje se na právo veřejných zakázek a hospodářské soutěže.
4_lide detail