Lucie Šedivá

Působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V praxi se v současné době zaměřuje zejména na oblast správy a vymáhání pohledávek, včetně exekučního řízení. V rámci své další činnosti zajišťuje také právní podporu ostatním členům advokátní kanceláře spočívající v rešerších právních předpisů a judikatury a dále v přípravě podání a smluv, a to zejména v oblasti soukromého práva.

Specializuje se na správu a vymáhání pohledávek.
5_lide detail