Lukáš Barnet

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory. V rámci své právní praxe se věnuje soukromému i veřejnému právu s důrazem na právo správní a právo obchodní, především pak právo soutěžní. Zastupuje klienty před soudy a orgány státní správy.

Specializuje se na oblast správního a obchodního práva.
Barnet