Aktuality

Je cookie či IP adresa osobním údajem?

31.12.2018

V sekci články byl zveřejněn příspěvek naší advokátní kanceláře dříve publikovaný na serveru Lupa.cz, který se zabýval problematikou nakládání s cookies a s IP adresami z pohledu regulace v oblasti ochrany osobních údajů, a to i v návaznosti rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Patrick Breyer vs. Německo (C-582/14).

PF 2019

22.12.2018

Naše advokátní kancelář si dovoluje popřát všem klientům, spolupracovníkům a kolegům do nového roku 2019 mnoho štěstí, zdraví a úspěchů. Již tradiční on-line novoročenku, tentokráte ve stylu poloviny 80. let 20. století, si můžete prohlédnout zde.

Rozsudek SDEU C-191/15

05.12.2018

V právním oběžníku č. 3/2017 jsme se zabývali závěry učiněnými v rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci Verein für Konsumenteninformation proti Amazon EU Sàrl (C-191/15). Tento rozsudek řeší dvě zajímavé oblasti. Za prvé, otázkou informační povinnosti podnikatele ohledně rozhodného práva pro případy uzavírání smluv přes internet se spotřebiteli usazenými v jiném členském státě. Za druhé, problematiku rozhodného práva v oblasti zpracování osobních údajů, tedy, která národní regulace v oblasti ochrany osobních údajů se použije, pokud internetový obchodník směřuje své podnikatelské aktivity i na území jiného státu.

Regulace zprostředkování úvěrů

12.11.2018

Právní oběžník č. 1/2017 připravovaný naší advokátní kanceláří pravidelně pro členy spolku APEK jsme věnovali problematice regulace zprostředkování úvěrů podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který od 1.12.2016 výrazným způsobem zasáhl do trhu se spotřebitelskými úvěry. S textem tohoto právního oběžníku se nyní můžete seznámit také v sekci články.

PředchozíNásledující