Aktuality

Regulace spotřebitelských soutěží

12.08.2018

Problematikou rozvolnění regulace v oblasti spotřebitelských soutěží od 1.1.2017 jsme se věnovali v právním oběžníku č. 11/2016, a to v návaznosti na zrušení loterijního zákona. Právní oběžník připravuje naše advokátní kancelář každý měsíc pro členy spolku Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

E-shop a zákon o prodejní době

23.07.2018

V právním oběžníku č. 10/2016 vyhotovovaném ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se věnovali problematice zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, a to zejména z pohledu možné regulace internetového prodeje.

Žaloba Ivo Rittiga

28.06.2018

Vrchní soud v Praze potvrdil rozhodnutí Městského soudu v Praze z listopadu 2016 a zamítl žalobu Ivo Rittiga proti Nadačnímu fondu proti korupci na ochranu osobnosti o odstranění následků neoprávněných zásahů. Spor se týkal kauzy předražených jízdenek Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Petr Kočí, právní zástupce Fondu, k tomu dodal: „Vrchní soud v Praze dnes potvrdil závěr soudu prvního stupně, že všechny výroky, které Nadační fond o panu Ivu Rittigovi zveřejnil a které byly předmětem žaloby, byly zveřejněny oprávněně a nezasahovaly tak do osobnostních práv žalobce.“

O případu informovali např. Novinky.cz, tisková zpráva Fondu je zde.

Úspěch v licenčním řízení u ČNB

29.05.2018

Naše kancelář dlouhodobě zastupuje některé poskytovatele spotřebitelského úvěru. S účinností nového zákona o spotřebitelském úvěru bylo nutné k pokračování v činnosti získat pro tyto klienty nová oprávnění od České národní banky. Řízení byla složitá, bylo nutné připravit komplexní dokumentaci jak pro vztahy se spotřebiteli, tak rozsáhlé směrnice upravující vnitřní poměry. Dále bylo nutné prokazovat důvěryhodnost a odbornou způsobilost pracovníků klientů a průhledný a nezávadný původ finančních zdrojů. Rovněž jsme v řízení před ČNB zastupovali i samostatné zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů.

I přes značnou náročnost se nám ve všech případech (celkem 5) podařilo uspět a oprávnění klientům byla Českou národní bankou udělena.

PředchozíNásledující