Aktuality

Evidence skutečných majitelů

06.10.2020

V právním oběžníku č. 11/2018 jsme věnovali novelizaci zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, která přinesla do českého právního prostředí povinnost právnických osob evidovat skutečného majitele právnické osoby v neveřejném rejstříku. Celý text si nyní můžete přečíst v sekci články.

Nový realitní zákon v praxi

04.09.2020

V souvislosti s novým zákonem o realitním zprostředkování přinášíme shrnutí některých nejvýznamnějších změn, které se týkají zprostředkovaných nákupů a prodeje nemovitostí. Advokát Kamil Žylka je zpracoval formou otázek a odpovědí, ve kterých se věnuje základním povinnostem realitních makléřů i ochraně jejich klientů. Celý text můžete nyní nalézt v sekci články.

Přístup k on-line rozhraní e-shopu

29.08.2020

Právní oběžník č. 10/2018 jsme věnovali problematice přístupu k on-line rozhraním elektronického obchodu dle nařízení o řešení neoprávněného zeměpisného blokování. Příspěvek je rozdělen na dvě základní oblasti, a to na zákaz blokování přístupu k on-line rozhraní a na zákaz přesměrování zákazníka bez jeho souhlasu. Kompletní text naleznete v sekci články.

Komentáře ke směrnici o autorském právu

26.07.2020

V nejnovějším čísle časopisu Právní rádce vyšel článek o chystané transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu. K této problematice se pro Právního rádce vyjadřoval i advokát naší kanceláře Josef Aujezdský. Celý zmiňovaný článek je možné nalézt zde, přičemž kompletní text položených otázek a našich odpovědí naleznete v sekci články.

PředchozíNásledující