Aktuality

Rozsudek SDEU C-191/15

05.12.2018

V právním oběžníku č. 3/2017 jsme se zabývali závěry učiněnými v rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci Verein für Konsumenteninformation proti Amazon EU Sàrl (C-191/15). Tento rozsudek řeší dvě zajímavé oblasti. Za prvé, otázkou informační povinnosti podnikatele ohledně rozhodného práva pro případy uzavírání smluv přes internet se spotřebiteli usazenými v jiném členském státě. Za druhé, problematiku rozhodného práva v oblasti zpracování osobních údajů, tedy, která národní regulace v oblasti ochrany osobních údajů se použije, pokud internetový obchodník směřuje své podnikatelské aktivity i na území jiného státu.

Regulace zprostředkování úvěrů

12.11.2018

Právní oběžník č. 1/2017 připravovaný naší advokátní kanceláří pravidelně pro členy spolku APEK jsme věnovali problematice regulace zprostředkování úvěrů podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který od 1.12.2016 výrazným způsobem zasáhl do trhu se spotřebitelskými úvěry. S textem tohoto právního oběžníku se nyní můžete seznámit také v sekci články.

Livesport získává podíl v Liftago a.s.

25.10.2018

Naše advokátní kancelář zastupovala společnost Livesport Invest s.r.o. při akvizici významného podílu ve společnosti Liftago, a.s. Investice byla investorem realizována jak výkupem akcií od přibližně 15 stávajících akcionářů, tak i úpisem nově emitovaných akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti Liftago, a.s. Skupina Liftago mimo jiné provozuje známou mobilní aplikaci na zprostředkování taxi služeb. Více se o této transakci můžete dozvědět kupříkladu zde a zde.

Soud zprostil Vladimíra Sittu obžaloby

09.10.2018

Vrchní soud v Praze dnes pravomocně zcela zprostil klienta naší kanceláře, pana Vladimíra Sittu, obžaloby, která mu kladla za vinu, že tuneloval papírnu Neograph.

Výrok soudu okomentoval Petr Kočí, obhájce Vladimíra Sitty: „Odvolací soud dnes sám provedl řadu důkazů a došel k závěru, že Vladimír Sitta mladší nikdy nejednal na úkor Neographu a nezpůsobil mu žádnou škodu. Proto klienta zprostil. Nad rámec toho uvedl, že v řízení vznikají legitimní pochybnosti o nepodjatosti policejního orgánu a státní zástupkyně“.

PředchozíNásledující