Aktuality

Zprostředkování spotřebitelských úvěrů

24.03.2020

V právním oběžníku č. 5/2018 jsme se věnovali některým dalším aspektům souvisejícím se zprostředkováním spotřebitelských úvěrů internetovými obchodníky. Pokud obchodník zprostředkovává spotřebitelské úvěry pouze pro jednoho poskytovatele, postačí mu zápis v registru České národní banky jako vázaný zástupce nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru. Pokud má podnikatel zájem zprostředkovávat spotřebitelské úvěry pro více poskytovatelů (úvěrových společností), musí požádat o udělení oprávnění být samostatným zprostředkovatelem.

Neoprávněné zeměpisné blokování (nařízení)

09.03.2020

V právním oběžníku č. 4/2018 jsme se blíže věnovali v té době nově přijatému nařízení EU upravujícímu problematiku tzv. geoblockingu, tedy Nařízení (EU) 2018/302 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES. S tímto textem se nyní můžete seznámit v sekci články.

Konečné rozhodnutí v případu Vladimíra Sitty

06.03.2020

Česká televize informovala o rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu Vladimíra Sitty.

Sittův obhájce, Petr Kočí, k věci uvedl: "Od počátku stíhání jsem byl přesvědčen o nevině Vladimíra Sitty, nikdy nejednal na úkor Neographu a nikdy mu nezpůsobil žádnou škodu. Nicméně trestní řízení bylo vedeno po dobu neúnosných 8 let, a to způsobem, že i soud musel následně upozornit na vzniklé legitimní pochybnosti o nepodjatosti policejního orgánu a státní zástupkyně. Jsem proto rád, že dovolací soud nyní odmítl dovolání Nejvyššího státního zástupce a případ tím definitivně ukončil. Klient je zcela zproštěn obžaloby."

Právo na výmaz osobních údajů (GDPR)

03.02.2020

Poslední právní oběžník, který byl zaměřen na Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 označovanému jako GDPR, jsme věnovali problematice práva subjektu údajů na výmaz jeho osobních údajů (dle čl. 17 GDPR). S textem tohoto příspěvku se nyní můžete seznámit zde.

PředchozíNásledující