Články

Ústavní, správní a trestní právo

Informační povinnosti vůči subjektům údajů (GDPR)

08.07.2019

bdobně jako předchozí právní úprava i Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 označované jako GDPR (dále jen „nařízení“) zakotvuje informační povinnosti správce osobních údajů vůči subjektům údajů (fyzickým osobám, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány). V tomto právním oběžníku se tak budeme věnovat nové podobě této regulace, a to konkrétně pro ty případy, kdy jsou osobní údaje obchodníkem získávány přímo od subjektu údajů (kupříkladu při registraci zákazníka na webové stránce či při zadávání informací do objednávky). Tyto situace je nutné odlišovat od případů, kdy jsou osobní údaje získávány správcem od třetích osob (poskytovatelů uživatelských databází či tzv. leadů apod.).…

Ústavní, správní a trestní právo

Pověřenec pro ochranu osobních údajů a internetové obchody

16.05.2019

V rámci komunikace s internetovými obchodníky jsme zaznamenali řadu dotazů souvisejících s problematikou tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů dle čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 označované jako GDPR (dále jen „nařízení“). Konkrétně, zdali nařízení stanoví pro provozovatele internetových obchodů povinnost takového pověřence jmenovat či nikoliv. Této problematice je tak věnován tento právní oběžník.…

Ústavní, správní a trestní právo

K některým povinnostem podle zákona o odpadech a zákona o obalech

02.03.2019

V následujících oběžnících Vám ve stručnosti představíme problematiku právní regulace odpadů a odpadů z obalů. V této oblasti se objevuje řada povinností, které se za určitých podmínek vztahují na maloobchody i velkoobchody, a to včetně e-shopů. Mezi podnikatelskou veřejností však není zcela rozšířeno povědomí o rozsahu těchto povinností.…

Občanské právo

Judikatura Soudního dvora Evropské unie (C-568/15, C-146/16)

25.01.2019

V dubnovém právním oběžníku se budeme blíže zabývat dvěma rozsudky Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“), které mohou být zajímavé i z pohledu obchodníka podnikajícího na internetu, a to konkrétně rozsudkem SDEU ve věci Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e. V. proti comtech GmbH (C-568/15) a rozsudkem SDEU ve věci Verband Sozialer Wettbewerb eV proti DHL Paket GmbH (C-146/16).…

PředchozíNásledující

V této sekci našeho serveru Vám nabízíme odborné články z různých právních odvětví. Články se zabývají nejen teoretickými otázkami, ale především reagují na podněty a témata, se kterými se setkáváme při naší činnosti, a mohou tak dle našeho názoru přinášet užitečné informace a odpovědi na praktické otázky.

Filtr kategorií

pravni sluzby_foto