Články

Ústavní, správní a trestní právo

Pověřenec pro ochranu osobních údajů a internetové obchody

16.05.2019

V rámci komunikace s internetovými obchodníky jsme zaznamenali řadu dotazů souvisejících s problematikou tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů dle čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 označované jako GDPR (dále jen „nařízení“). Konkrétně, zdali nařízení stanoví pro provozovatele internetových obchodů povinnost takového pověřence jmenovat či nikoliv. Této problematice je tak věnován tento právní oběžník.…

Ústavní, správní a trestní právo

K některým povinnostem podle zákona o odpadech a zákona o obalech

02.03.2019

V následujících oběžnících Vám ve stručnosti představíme problematiku právní regulace odpadů a odpadů z obalů. V této oblasti se objevuje řada povinností, které se za určitých podmínek vztahují na maloobchody i velkoobchody, a to včetně e-shopů. Mezi podnikatelskou veřejností však není zcela rozšířeno povědomí o rozsahu těchto povinností.…

Občanské právo

Judikatura Soudního dvora Evropské unie (C-568/15, C-146/16)

25.01.2019

V dubnovém právním oběžníku se budeme blíže zabývat dvěma rozsudky Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“), které mohou být zajímavé i z pohledu obchodníka podnikajícího na internetu, a to konkrétně rozsudkem SDEU ve věci Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e. V. proti comtech GmbH (C-568/15) a rozsudkem SDEU ve věci Verband Sozialer Wettbewerb eV proti DHL Paket GmbH (C-146/16).…

Právo IT

Je cookie či IP adresa osobním údajem?

31.12.2018

V souvislosti s přípravami na nabytí účinnosti GDPR se objevila řada názorů šířených slovem i tiskem, že informace obsažené v cookies a IP adresa jsou osobními údaji. Opíraly se zejména o údajně přelomovou textaci GDPR a o rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Patrick Breyer vs. Německo (C-582/14). Tyto názory byly pak přebírány a zvěstovány dále, přičemž některé podniky implementovaly povinnosti dle GDPR i pro situace, kdy se o zpracování osobních údajů vůbec nejedná. Kategorický závěr, že informace obsažené v cookie či IP adresa jsou vždy osobními údaji, je totiž dle našeho názoru stejně chybný, jako závěr, že informace „chlupatý pes“ a „5,21 m“ osobními údaji nikdy nejsou. Níže si řekneme, proč tomu tak je.…

PředchozíNásledující

V této sekci našeho serveru Vám nabízíme odborné články z různých právních odvětví. Články se zabývají nejen teoretickými otázkami, ale především reagují na podněty a témata, se kterými se setkáváme při naší činnosti, a mohou tak dle našeho názoru přinášet užitečné informace a odpovědi na praktické otázky.

Filtr kategorií

pravni sluzby_foto