Články

Ústavní, správní a trestní právo

Zprostředkování spotřebitelských úvěrů II.

24.03.2020

V souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru vyvstalo několik otázek, jež mají podstatné dopady i pro subjekty zabývající se elektronickou komercí. Internetoví obchodníci se totiž mohou ocitnout v situaci, kdy dle definice zákona jejich činnost naplňuje znaky zprostředkování spotřebitelského úvěru, přestože to není jejich úmysl. V takovém případě je nutné dbát na splnění všech podmínek, které jsou nově stanoveny pro zprostředkování dle zákona o spotřebitelském úvěru, včetně získání oprávnění k této činnosti, případně změnit svou činnost tak, aby na ně regulace nedopadala. Zprostředkovávat spotřebitelský úvěr je možné zejména jako samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru.…

Ústavní, správní a trestní právo

Nařízení o řešení neoprávněného zeměpisného blokování

09.03.2020

V rámci Evropské unie bylo přijato nařízení upravující problematiku tzv. geoblockingu (dále jen „nařízení“), jež může mít dopady na praxi internetových obchodníků, včetně dopadů na technické řešení obchodů, jež využívá více jazykových verzí. Cílem tohoto nařízení je dle jeho recitálu (preambule) řešit neoprávněné zeměpisné blokování tím, že odstraní určité překážky fungování vnitřního trhu a zabrání tak diskriminaci na základě státní příslušnosti, místa bydliště nebo místa usazení zákazníků při přeshraničních transakcích. Na druhou stranu nařízení ve své preambuli realisticky uvádí, že „významné překážky pro přeshraniční obchod“ stále představuje řada rozdílů v právních předpisech členských států. V našich podmínkách je pak určitě možné zmínit také jazykovou bariéru.…

Ústavní, správní a trestní právo

Právo na výmaz osobních údajů (GDPR)

03.02.2020

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 označované jako GDPR (dále jen „nařízení“) upravuje ve svém čl. 17 právo subjektu údajů na výmaz jeho osobních údajů (tzv. právo být zapomenut). Vzhledem k tomu, že v praxi se setkáváme s řadou dotazů obchodníků ohledně tohoto oprávnění, rozhodli jsme se mu stručně věnovat v tomto právním oběžníku. Navazujeme tak tímto na právní oběžník č. 10/2017, v rámci kterého jsme se zabývali problematikou obecných ustanovení souvisejících s uplatňováním práv subjekty údajů.…

Ústavní, správní a trestní právo

Získání souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR)

31.12.2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 označované jako GDPR (dále jen „nařízení“) označuje souhlas jako jeden z možných právních základů pro zpracování osobních údajů. V praxi internetových obchodníků bude na souhlasu nejčastěji založeno zpracování osobních údajů za účelem zasílání (šíření) obchodních sdělení (kupříkladu tzv. newsletterů) či zpracování za jinými marketingovými účely. Ke zpracování osobních údajů zákazníků za účelem zasílání obchodních sdělení může ze strany obchodníka docházet také na základě tzv. oprávněného zájmu, nicméně tato problematika přesahuje rozsah tohoto právního oběžníku.…

PředchozíNásledující

V této sekci našeho serveru Vám nabízíme odborné články z různých právních odvětví. Články se zabývají nejen teoretickými otázkami, ale především reagují na podněty a témata, se kterými se setkáváme při naší činnosti, a mohou tak dle našeho názoru přinášet užitečné informace a odpovědi na praktické otázky.

Filtr kategorií

pravni sluzby_foto