Články

Ústavní, správní a trestní právo

Evidence skutečných majitelů

06.10.2020

Účelem tohoto listopadového oběžníku je upozornit na nové povinnosti, které jsou spojeny s novelou zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (dále jen „zákon o veřejných rejstřících“), která přinesla povinnost právnických osob evidovat skutečného majitele právnické osoby v neveřejném rejstříku. Právnické osoby zapisované do obchodního rejstříku (s.r.o., a.s.) mají tuto povinnost splnit do 01.01.2019. Zákon o veřejných rejstřících zatím nestanoví žádné sankce za nesplnění této povinnosti.…

Právo IT

Přístup k on-line rozhraním elektronického obchodu dle nařízení o řešení neoprávněného zeměpisného blokování

29.08.2020

Jak jsme již informovali v právním oběžníku č. 4/2018 dne 3. prosince 2018 vstupuje v účinnost nové nařízení upravující problematiku tzv. geoblockingu (dále jen „nařízení“). Jak bylo z naší strany také zmiňováno, nařízení řeší primárně tři základní oblasti, a to otázku přístupu k (on-line) rozhraním elektronického obchodu, zákaz odlišných obchodních podmínek pro zákazníky z různých zemí a nepřípustnost diskriminace z důvodů souvisejících s platbou. V tomto právním oběžníku se budeme blíže věnovat první z nich, a to problematice přístupu k (on-line) rozhraním elektronického obchodu. Tuto problematiku lze pro lepší orientaci rozdělit na další dvě základní oblasti, a to na zákaz blokování přístupu k on-line rozhraním a na zákaz přesměrování zákazníka bez jeho souhlasu.…

PředchozíNásledující

V této sekci našeho serveru Vám nabízíme odborné články z různých právních odvětví. Články se zabývají nejen teoretickými otázkami, ale především reagují na podněty a témata, se kterými se setkáváme při naší činnosti, a mohou tak dle našeho názoru přinášet užitečné informace a odpovědi na praktické otázky.

Filtr kategorií

pravni sluzby_foto