Články

Právo IT

Je cookie či IP adresa osobním údajem?

31.12.2018

V souvislosti s přípravami na nabytí účinnosti GDPR se objevila řada názorů šířených slovem i tiskem, že informace obsažené v cookies a IP adresa jsou osobními údaji. Opíraly se zejména o údajně přelomovou textaci GDPR a o rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Patrick Breyer vs. Německo (C-582/14). Tyto názory byly pak přebírány a zvěstovány dále, přičemž některé podniky implementovaly povinnosti dle GDPR i pro situace, kdy se o zpracování osobních údajů vůbec nejedná. Kategorický závěr, že informace obsažené v cookie či IP adresa jsou vždy osobními údaji, je totiž dle našeho názoru stejně chybný, jako závěr, že informace „chlupatý pes“ a „5,21 m“ osobními údaji nikdy nejsou. Níže si řekneme, proč tomu tak je.…

Právo IT

Elektronický podpis a nařízení eIDAS

13.03.2018

Dne 23.07.2014 bylo vydáno Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (známé pod zkratkou eIDAS). Toto nařízení nabývá (s některými výjimkami) účinnosti dne 01.07.2016. Nařízení je přímo působícím předpisem a lze předpokládat, že bude následovat novelizace (či v krajním případě i zrušení) zákona o elektronickém podpisu.…

Právo IT

Jak koupit či prodat e-shop?

07.09.2017

V České republice je desetitisíce e-shopů, přičemž jejich převody bývají poměrné časté. S tímto faktem kontrastuje poměrně častá nepřipravenost obou stran (prodávajícího a kupujícího) na to, jaký má mít taková transakce vlastně charakter z pohledu právního a jaká rizika jsou s ní případně spojena. Problémy většinou nečiní situace, kdy je předmětem převodu podíl v obchodní společnosti, která internetový obchod provozuje. V těchto případech jsou si většinou strany vědomy, že jedná o složitější transakcí, jež vyžaduje určitou míru připravenosti na obou stranách.…

Právo IT

Právní ochrana databází

05.05.2017

Při provozu každého internetového obchodu dochází k vytváření databází. Zejména se může jednat o databáze zboží, včetně fotografií a informací o jednotlivých produktech, o databáze zákazníků, včetně identifikačních údajů zákazníků a informací o jejich uskutečněných nákupech, a o jiné databáze obchodních kontaktů. Obsah zveřejňovaných databází se pak v praxi velmi často stává terčem zájmu konkurenčních subjektů, což může být i důsledkem nízkého právního povědomí v této oblasti. V tomto právním oběžníku se tak budeme věnovat problematice ochrany obsahu databází podrobněji.…

PředchozíNásledující

V této sekci našeho serveru Vám nabízíme odborné články z různých právních odvětví. Články se zabývají nejen teoretickými otázkami, ale především reagují na podněty a témata, se kterými se setkáváme při naší činnosti, a mohou tak dle našeho názoru přinášet užitečné informace a odpovědi na praktické otázky.

Filtr kategorií

pravni sluzby_foto