Články

Právo IT

Přístup k on-line rozhraním elektronického obchodu dle nařízení o řešení neoprávněného zeměpisného blokování

29.08.2020

Jak jsme již informovali v právním oběžníku č. 4/2018 dne 3. prosince 2018 vstupuje v účinnost nové nařízení upravující problematiku tzv. geoblockingu (dále jen „nařízení“). Jak bylo z naší strany také zmiňováno, nařízení řeší primárně tři základní oblasti, a to otázku přístupu k (on-line) rozhraním elektronického obchodu, zákaz odlišných obchodních podmínek pro zákazníky z různých zemí a nepřípustnost diskriminace z důvodů souvisejících s platbou. V tomto právním oběžníku se budeme blíže věnovat první z nich, a to problematice přístupu k (on-line) rozhraním elektronického obchodu. Tuto problematiku lze pro lepší orientaci rozdělit na další dvě základní oblasti, a to na zákaz blokování přístupu k on-line rozhraním a na zákaz přesměrování zákazníka bez jeho souhlasu.…

Právo IT

Zpracování osobních údajů na základě tzv. oprávněného zájmu (pro účely zasílání obchodních sdělení)

13.04.2020

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 označované jako GDPR (dále jen „nařízení“) i český zákon o některých službách v informační společnosti umožňují v některých případech zasílání obchodních sdělení bez předchozího výslovného souhlasu adresáta. Otázkám souvisejícím se zpracováním osobních údajů (pro účely zasílání obchodních sdělení) na základě souhlasu jsme se blíže věnovali v právním oběžníku 1/2018. V tomto právním oběžníku se budeme věnovat právě problematice zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení na základě tzv. oprávněného zájmu (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení).…

Právo IT

Nařízení o řešení neoprávněného zeměpisného blokování

09.03.2020

V rámci Evropské unie bylo přijato nařízení upravující problematiku tzv. geoblockingu (dále jen „nařízení“), jež může mít dopady na praxi internetových obchodníků, včetně dopadů na technické řešení obchodů, jež využívá více jazykových verzí. Cílem tohoto nařízení je dle jeho recitálu (preambule) řešit neoprávněné zeměpisné blokování tím, že odstraní určité překážky fungování vnitřního trhu a zabrání tak diskriminaci na základě státní příslušnosti, místa bydliště nebo místa usazení zákazníků při přeshraničních transakcích. Na druhou stranu nařízení ve své preambuli realisticky uvádí, že „významné překážky pro přeshraniční obchod“ stále představuje řada rozdílů v právních předpisech členských států. V našich podmínkách je pak určitě možné zmínit také jazykovou bariéru.…

PředchozíNásledující

V této sekci našeho serveru Vám nabízíme odborné články z různých právních odvětví. Články se zabývají nejen teoretickými otázkami, ale především reagují na podněty a témata, se kterými se setkáváme při naší činnosti, a mohou tak dle našeho názoru přinášet užitečné informace a odpovědi na praktické otázky.

Filtr kategorií

pravni sluzby_foto