Články

Ústavní, správní a trestní právo

Zprostředkování úvěrů dle nového zákona o spotřebitelském úvěru

12.11.2018

Jak jsme již informovali, počínaje dnem 01.12.2016 se stal účinným zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který výrazným způsobem zasáhl do regulace trhu se spotřebitelskými úvěry. V souvislosti s tímto novým zákonem vyvstalo několik otázek, jež mohou mít podstatné dopady i pro subjekty zabývající se elektronickou komercí. Podnikatel se totiž může ocitnout v situaci, kdy dle definice zákona jeho činnost naplňuje znaky zprostředkování spotřebitelského úvěru, přestože to neměl v úmyslu. V takovém případě pak musí jeho podnikatelská činnost splňovat všechny podmínky pro zprostředkování dle zákona o spotřebitelském úvěru, včetně získání oprávnění k této činnosti.…

Ostatní

Právní regulace marketingových (spotřebitelských) soutěží od 1. ledna 2017

12.08.2018

O nové regulaci v oblasti spotřebitelských soutěží jsme se již zmínili v právním oběžníku z července 2016 a to v souvislosti s vyhlášením zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon o hazardních hrách“), který nahradí zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterijní zákon“). Zákon o hazardních hrách ve svých ustanoveních spotřebitelské soutěže neupravuje s tím, že účinnost tohoto zákona a s tím související zrušení loterijního zákona je stanoveno na 01. 01. 2017. V tomto právním oběžníku jsme připravili stručné shrnutí toho, podle jaké právní úpravy se ode dne 01. 01. 2017 spotřebitelské soutěže budou posuzovat, a jaký to má vliv na subjekty spotřebitelské soutěže pořádající.…

Občanské právo

Písemné právní jednání a elektronický podpis

26.04.2018

V tomto oběžníku volně navážeme na právní oběžník č. 6/2016, v kterém jsme se věnovali problematice elektronického podpisu ve světle nového nařízení eIDAS (dále jen „nařízení eIDAS“). Budeme se dále věnovat otázce právního jednání učiněného elektronickými prostředky. Takovým právním jednáním může být typicky např. uzavření smlouvy v prostředí internetu, provedení objednávky prostřednictvím emailu atd.…

V této sekci našeho serveru Vám nabízíme odborné články z různých právních odvětví. Články se zabývají nejen teoretickými otázkami, ale především reagují na podněty a témata, se kterými se setkáváme při naší činnosti, a mohou tak dle našeho názoru přinášet užitečné informace a odpovědi na praktické otázky.

Filtr kategorií

pravni sluzby_foto