Články

Ostatní

Právní regulace marketingových (spotřebitelských) soutěží od 1. ledna 2017

12.08.2018

O nové regulaci v oblasti spotřebitelských soutěží jsme se již zmínili v právním oběžníku z července 2016 a to v souvislosti s vyhlášením zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon o hazardních hrách“), který nahradí zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterijní zákon“). Zákon o hazardních hrách ve svých ustanoveních spotřebitelské soutěže neupravuje s tím, že účinnost tohoto zákona a s tím související zrušení loterijního zákona je stanoveno na 01. 01. 2017. V tomto právním oběžníku jsme připravili stručné shrnutí toho, podle jaké právní úpravy se ode dne 01. 01. 2017 spotřebitelské soutěže budou posuzovat, a jaký to má vliv na subjekty spotřebitelské soutěže pořádající.…

Občanské právo

Písemné právní jednání a elektronický podpis

26.04.2018

V tomto oběžníku volně navážeme na právní oběžník č. 6/2016, v kterém jsme se věnovali problematice elektronického podpisu ve světle nového nařízení eIDAS (dále jen „nařízení eIDAS“). Budeme se dále věnovat otázce právního jednání učiněného elektronickými prostředky. Takovým právním jednáním může být typicky např. uzavření smlouvy v prostředí internetu, provedení objednávky prostřednictvím emailu atd.…

Právo IT

Elektronický podpis a nařízení eIDAS

13.03.2018

Dne 23.07.2014 bylo vydáno Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (známé pod zkratkou eIDAS). Toto nařízení nabývá (s některými výjimkami) účinnosti dne 01.07.2016. Nařízení je přímo působícím předpisem a lze předpokládat, že bude následovat novelizace (či v krajním případě i zrušení) zákona o elektronickém podpisu.…

V této sekci našeho serveru Vám nabízíme odborné články z různých právních odvětví. Články se zabývají nejen teoretickými otázkami, ale především reagují na podněty a témata, se kterými se setkáváme při naší činnosti, a mohou tak dle našeho názoru přinášet užitečné informace a odpovědi na praktické otázky.

Filtr kategorií

pravni sluzby_foto