Články

Ostatní

Judikatura SDEU v oblasti vyčerpání práv k ochranným známkám

13.07.2020

V tomto příspěvku navazujeme na právní oběžník č. 12/2009, ve kterém jsme se zabývali problematikou tzv. vyčerpání práv k nehmotným statkům. Z pohledu internetových obchodníků hraje primární roli vyčerpání práv u ochranných známek, neboť velká většina nabízeného zboží bývá v praxi označena ochrannou známkou. Institut vyčerpání práv k ochranné známce zjednodušeně znamená, že pokud vlastník ochranné známky uvede v rámci EHP na trh určitý výrobek, jeho práva k ochranné známce se ve vztahu k takovému výrobku vyčerpají. Pokud by institut vyčerpání práv k ochranné známce neexistoval, mohl by vlastník ochranné známky (nejčastěji výrobce) plně kontrolovat všechny prodeje či jiné převody vlastnického práva ke zboží touto známkou označeného (plně by ovládal celou distribuční soustavu).…

Ústavní, správní a trestní právo

K povinnostem spotřebitele při přebírání zboží

08.05.2020

Často řešeným problémem v rámci prodeje zboží spotřebitelům bývá otázka možnosti upravit smluvně (obvykle v rámci obchodních podmínek) určité povinnosti spojené s přebíráním zboží spotřebitelem od dopravce. Nejčastěji diskutovanými jsou povinnosti spojené s obhlídkou dodaného zboží, s podáním informací prodávajícímu či s povinností nepřevzít zboží v případě poškození zásilky. V rámci přípravy zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) došlo bohužel k nepřesné implementaci směrnice o právech spotřebitelů, což činí situaci v této oblasti z právního pohledu ne zcela přehlednou.…

V této sekci našeho serveru Vám nabízíme odborné články z různých právních odvětví. Články se zabývají nejen teoretickými otázkami, ale především reagují na podněty a témata, se kterými se setkáváme při naší činnosti, a mohou tak dle našeho názoru přinášet užitečné informace a odpovědi na praktické otázky.

Filtr kategorií

pravni sluzby_foto