FAQ

Dotazy týkající se poskytování právních služeb

Jak bude nakládáno s osobními údaji, které jsem poskytl advokátovi?
Vaše osobní údaje budou využívány výhradně v souvislosti s poskytnutou právní službou. Údaje nejsou žádným jiným způsobem zpracovávány ani poskytovány třetím osobám. Advokát zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Je možné získat odpověď na určitou otázku, aniž by mě kancelář dále ve věci zastupovala?
Samozřejmě, eAdvokacie je svým zaměřením vhodná i k zodpovídání jednoduchých právních dotazů. Záleží dále pouze na klientovi, zda advokátovi udělí plnou moc k zastupování ve věci, či nikoliv.

Proč není na těchto stránkách uvedena výše odměny advokáta za právní služby?
V souladu s čl. 10 Pravidel profesionální etiky a soutěže advokátů České republiky (Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, ve znění pozdějších předpisů) musí být smluvní odměna advokáta přiměřená a nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci. Při posuzování přiměřenosti smluvní odměny se přihlédne mimo jiné k možnostem klienta, k povaze a době trvání vztahů mezi advokátem a klientem při poskytování právních služeb, k časovým požadavkům klienta na vyřízení věci a k obtížnosti a novosti skutkových i právních problémů spojených s věcí. Bylo by tedy porušením pravidel soutěže advokátů bez konkrétní znalosti věci nabízet paušální odměnu. Konkrétní způsob určení ceny je tedy vždy smluven až při kontaktu pracovníka kanceláře s klientem. Odměna za právní služby naší kanceláře je ve většině případů stanovena hodinovou sazbou s tím, že o maximálním časovém rozsahu každého úkonu je klient předem informován.

Mohu vaší kancelář navštívit osobně?
Samozřejmě. Adresa naší kanceláře je uvedena v sekci kontakty. Ohledně konkrétního termínu osobní schůzky nás prosím kontaktujte.