Ochrana osobních údajů

Základní informace

V rámci většiny současných podniků dochází ke zpracování osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj, je v postavení tzv. správce osobních údajů. Z tohoto postavení vyplývá řada právních povinností, zejména povinnosti související s ochranou osobních údajů, povinnosti vůči orgánům veřejné moci (registrační povinnost) a povinnosti vůči samotným subjektům údajů (poučovací a informační povinnost). Z pohledu právního je nutné věnovat pozornost také případům, kdy má ke zpracování osobních údajů docházet prostřednictvím třetích osob či v případech, kdy má dojít k předání osobních údajů třetí osobě.

Služby:

  • poradenství v oblasti ochrany osobních údajů
  • registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • poradenství ohledně plnění poučovací a informační povinnosti vůči subjektům údajů
  • příprava smlouvy o zpracování osobních údajů mezi správcem a zpracovatelem
  • příprava smlouvy o předávání osobních údajů
  • zastupování při jednáních s Úřadem pro ochranu osobních údajů