On-line obchod

Provozujete internetový obchod a potřebujete mít řádně upraveny právní vztahy jak s Vašimi dodavateli (B2B), tak s koncovými spotřebiteli (B2C)? Zajímá Vás, jak prostřednictvím webového rozhrání řádně uzavírat smlouvy? Chcete při Vašem obchodování používat elektronický podpis?

Základní informace

Oproti podnikání v kamenných provozovnách obsahuje právní úprava on-line prodeje některá významná specifika. K uzavírání kupních, ale i jiných smluv, včetně jednání o jejich obsahu, dochází prostřednictvím webového rozhraní prodejce, případně jinými prostředky komunikace na dálku (tzv. distanční smlouvy) s tím, že je nezbytné, aby byly zachovány zákonné náležitosti pro samotný vznik smlouvy. Občanský zákoník navíc ve svých ustanoveních týkajících se spotřebitelských smluv stanoví pro prodejce mnoho formálních požadavků v případech, kdy k uzavíraní smluv dochází pomocí prostředků komunikace na dálku. Nedodržení těchto požadavků ze strany prodávajícího pak následně koresponduje se vznikem nových oprávnění na straně spotřebitele.

Služby:

  • vytvoření všeobecných obchodních podmínek vhodných pro distanční kontrakty
  • vyhotovení formulářových smluv se zákazníky
  • vyhotovení formulářových smluv s dodavateli a velkoodběrateli
  • poradenství v oblasti smluv uzavíraných prostřednictvím webového rozhraní
  • poradenství ohledně informačních povinností prodejce
  • poradenství v oblasti odpovědnostních vztahů vznikajících při prodeji
  • poradenství ohledně používání elektronického podpisu v praxi