Registrace ochranných známek

Základní informace

Na území České republiky se používají, vedle národních ochranných známek, které jsou zapsány v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví, také mezinárodní ochranné známky a ochranné známky Společenství zapsané v rejstříku vedeném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu. Kromě národní ochranné známky, která má účinky pouze v České republice, si tak může podnikatel registrovat také mezinárodní ochranné známky a ochranné známky Společenství. Ochranná známka může být především ochrannou známkou slovní nebo kombinovanou (tvořenou grafickým zpracováním textu nebo vyobrazením a textem). Registraci slovní a kombinované ochranné známky však nelze provést najednou (v rámci jedné přihlášky).

Služby:

  • provedení rešerše ve vztahu k již exitujícím ochranným známkám
  • poskytování poradenství v oblasti práv k ochranným známkám
  • zajištění registrace národní ochranné známky
  • zajištění registrace ochranné známky Společenství či mezinárodní ochranné známky
  • zastupování v námitkovém řízení
  • zastupování při uplatňování práv z ochranných známek