Rozvod dohodou; úprava výchovy a výživy nezletilého dítěte

Základní informace

Tzv. “dohodnutý” rozvod je upraven zejména ustanovením § 24a zákona č. 94/1963 Sb., zákon o rodině. Nezbytným předpokladem tohoto rozvodu je trvání manželství alespoň po dobu jednoho roku a dále skutečnost, že manželé spolu nejméně 6 měsíců nežijí. Druhý manžel se k návrhu na rozvod musí připojit a musí být rovněž předložena smlouva upravující vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu. V případě, že se v manželství narodily dosud nezletilé děti, je třeba předložit též pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.

Služby:

  • vyhotovení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí
  • vyhotovení dohody upravující vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení a případnou vyživovací povinnost mezi manželi
  • vypracování návrhu na schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí
  • vypracování návrhu na rozvod manželství
  • zastupování v řízení před soudem péče o nezletilé
  • zastupování v řízení před soudem v řízení o rozvod manželství