Spotřebitelské soutěže

Základní informace

Pořádání spotřebitelských soutěží je tradiční součástí marketingové strategie. Z pohledu právního je vhodné věnovat pozornost zejména tomu, aby samotný herní koncept spotřebitelské soutěže nebyl zvolen nevhodně a nejednalo se tak o spotřebitelskou loterii, jež je zakázána. S pořádáním spotřebitelských soutěží pak často přímo souvisí také regulace v oblasti ochrany osobních údajů a v oblasti zasílání obchodních sdělení.

Služby:

  • poradenství při výběru herního konceptu spotřebitelské soutěže
  • příprava pravidel spotřebitelské soutěže
  • příprava další dokumentace související se spotřebitelskou soutěží
  • zajištění registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • poradenství oblasti zasílání obchodních sdělení
  • daňové poradenství související se spotřebitelskou soutěží