Správa a vymáhání pohledávek

Máte více dlužníků? Chcete udělat maximum pro vymahatelnost Vašich pohledávek? Nevíte si rady ohledně dalšího postupu proti některému ze svých dlužníků? Rádi byste s ním urovnali vztahy formální dohodou? Nevíte, co obnáší soudní řízení?

Základní informace

K omezení případného rizika vyplývajícího z plánovaného závazkového vztahu může významně přispět i právní prevence před samotným uzavřením smlouvy. A to prevence jak ve formě volby odpovídajícího zajištění předpokládaného závazku, tak i ve formě kvalitního smluvního dokumentu, ze kterého jasně vyplývají práva a povinnosti smluvních stran. V případech, kdy dlužník neplní své splatné závazky (v praxi poměrně častých), je rozhodující otázkou zvolit optimální způsob vymáhání této pohledávky. Prioritou většiny věřitelů je urovnání sporných vztahů smírem, tzn. zejména přimět dlužníka k dobrovolnému splnění jeho závazku. Pokud tato snaha oprávněného subjektu nevede k úspěchu, nezbývá než řešit celou záležitost soudní cestou a následně případně exekucí na majetek dlužníka.

Služby:

  • poradenství v oblasti zajištění smluvních závazků
  • příprava smluvních dokumentů
  • poradenství ohledně nejúčinnějšího způsobu vymáhání pohledávek
  • mimosoudní řešení případů
  • vyhotovení návrhů soudu
  • zastupování v soudním řízení
  • zastupování ve vykonávacím či exekučním řízení