Výroba a distribuce software

Produkujete software a chcete mít jistotu ohledně právních vztahů k vytvořeným počítačovým programům? Zajímá Vás, zda-li jsou licenční podmínky Vaší společnosti v souladu s právem? Programujete v pracovním poměru a nevíte, jaká jsou Vaše práva?

Základní informace

V České republice a v Evropské Unii je pro právní ochranu počítačových programů (včetně počítačových her) zvolen stejný právní režim jako pro díla literární. Vývoj a distribuce software (počítačového programu a jeho dokumentace) pak přináší některé poměrně specifické právní problémy. Tato problematika zahrnuje nejen právní vztahy s koncovými uživateli software, ale také i otázky vztahu mezi výrobcem software a jeho vývojáři (licenční smlouvy, smlouvy o dílo, pracovní smlouvy). V této souvislosti je vhodné upozornit na skutečnost, že pro distribuci software v České republice nelze častokrát použít ustanovení licenčních smluv pocházejících z oblasti anglo-americké právní kultury.

Služby:

  • vytvoření licenčních smluv pro distribuci software (včetně formulářových dokumentů)
  • vyhotovení všeobecných obchodních podmínek vhodných pro distribuci software
  • licenční smlouvy pro jednorázové poskytnutí počítačového programu
  • pracovní smlouvy s programátory (popř. smlouvy o dílo)
  • uplatňování nároků z porušení autorských práv
  • poradenství v oblasti odpovědnostních právních vztahů
  • poradenství ohledně problematiky GPL/GNU