Založení občanského sdružení

Nevíte, jakou právní formu zvolit k výkonu činnosti sportovního klubu? Potřebujete upravit právní vztahy zájmového spolku, kterého jste členem? Chcete se sdružit k prosazování zájmů Vaší komunity? Provozujete s kolegy ve svém okolí lokální počítačovou síť?

Základní informace

Občanské sdružení, založené dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, je samostatnou právnickou osobou. Tato forma neziskového subjektu je hojně využívána při činnosti sportovních klubů, zájmových sdružení, ekologických hnutí, atd., a to zejména s ohledem na flexibilitu právní úpravy vzniku a fungování tohoto subjektu. Výhodou je též nízká ekonomická náročnost této formy právnické osoby, a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že při vzniku sdružení nejsou zákonem vyžadovány žádné majetkové vklady a navíc registrační řízení není zpoplatněno.

Služby:

  • příprava a sepsání stanov sdružení
  • příprava zápisu ze schůze ustavujícího orgánu
  • vyhotovení návrhu na registraci sdružení
  • podání návrhu a zastupování v řízení o registraci
  • provádění změn při činnosti sdružení
  • zrušení, likvidace a zánik sdružení