Založení obchodní společnosti

Chcete začít podnikat bez zbytečného rizika? Našli jste si vhodného investora, který důvěřuje Vašemu záměru? Úspěšně podnikáte jako fyzická osoba a chcete, aby Váš byznys i nadále rostl?

Základní informace

Všechny druhy obchodních společností (i družstva) založené podle českého práva mají právní subjektivitu. V právních vztazích tedy vystupují samostatně pod vlastní firmou, mají vlastní majetek atd. Ačkoliv jsou obchodní společnosti vždy podnikatelem dle ustanovení § 2 odst. 2 obchodního zákoníku, mohou být založeny i za jiným účelem, než je podnikání. Hlavním smyslem kapitálových obchodních společností je omezení podnikatelských rizik společníků či akcionářů. U společnosti s ručením omezeným ručí společník za závazky společnosti pouze do výše nesplacených částí vkladů všech společníků a u akciové společnosti neručí akcionář za závazky společnosti vůbec. Připomínáme, že společnost s ručením omezeným může mít za zakladatele i jednu fyzickou osobu. V případě podnikatele fyzické osoby je možné jeho fungující podnik vložit do základního kapitálu nové společnosti.

Služby:

  • poradenství ohledně jednotlivých forem společností s ohledem na podnikatelský záměr
  • znalecký odhad nepeněžitého vkladu do základního kapitálu
  • vypracování zakladatelského dokumentu, stanov
  • příprava jednání u notáře, popř. účast při jednání u notáře
  • zajištění živnostenského oprávnění
  • vypracování návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
  • vypracování, popř. zajištění příloh k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
  • zastupování v řízení o zápis společnosti do obchodního rejstříku