Zastupování věřitele v insolvenčním řízení

Základní informace

V rámci insolvenčního řízení dochází k řešení úpadku či hrozícího úpadku dlužníka prostřednictvím soudního řízení. Nová právní úprava řešení úpadku obsažená v insolvenčním zákoně klade zvýšené požadavky na věřitele při uplatňování jejich pohledávek. Byla zakotvena lhůta pro podání přihlášky pohledávky věřitelem, a to konkrétně na 30 dnů od prohlášení úpadku dlužníka. Nově je taktéž nutné dbát zvýšené opatrnosti při přihlašování pohledávek tak, aby byly uplatňovány skutečně pouze existující závazky věřitele.

Služby:

  • poradenství v oblasti insolvenčního práva
  • sledování insolvenčního rejstříku ohledně jednotlivých dlužníků věřitele
  • podání insolvenčního návrhu
  • podání přihlášky pohledávky
  • zastupování v insolvenčním řízení
  • účast ve věřitelských orgánech
  • zastupování při jednáních s insolvenčním správcem
  • účast ve věřitelských orgánech
  • zastupování v incidenčních sporech