Změny v obchodní společnosti či družstvu

Měníte jednatele, představenstvo? Chcete zvýšit základní kapitál Vaší společnosti či rozšířit předmět podnikání? Máte zájem koupit nebo prodat obchodní podíl či akcie? Chcete změnit obchodní firmu? Nebo se Vaše společnost pouze přestěhovala na jinou adresu?

Základní informace

Při činnosti obchodních společností a družstev dochází v praxi velmi často (a z nejrůznějších důvodů) k potřebě provést určité změny ohledně obsazení statutárních orgánů, sídla, obchodní firmy, zakladatelských dokumentů atd. Často vyvstává také potřeba zvýšení základního kapitálu společnosti při nalezení vhodného investora. K získání (resp. pozbytí) účasti ve společnosti či družstvu pak slouží převody obchodních podílů, akcií, resp. převod práv a povinností spojených s členstvím v družstvu. Na provedení některých výše uvedených změn následně navazuje i vznik povinnosti k jejich zápisu do obchodního rejstříku. V některých případech je provedení zápisu do obchodního rejstříku dokonce nezbytnou podmínkou těchto změn.

Služby:

  • poradenství ohledně postupu při provádění změn
  • smlouvy o převodu obchodního podílu, smlouvy o převodu akcií
  • nájemní smlouvy k sídlu
  • znalecký odhad nepeněžitého vkladu do základního kapitálu
  • znalecký odhad ceny obchodního podílu, ceny akcií
  • vyhotovení zápisu z jednání orgánu společnosti či družstva
  • příprava notářského zápisu
  • vypracování, popř. zajištění příloh k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
  • zastupování v řízení o změně zápisu v obchodním rejstříku