Zrušení, likvidace a zánik obchodní společnosti, družstva

Základní informace

Ukončení činnosti obchodní společnosti či družstva je ve většině případů podstatně složitější než jejich založení a probíhá v několika základních fázích. První z nich je zrušení společnosti či družstva a jejich vstup do likvidace. Následuje samotná likvidace, kdy se novým orgánem společnosti či družstva stává likvidátor, jenž je oprávněn činit jménem společnosti či družstva právní úkony směřující k jejich likvidaci. Zjistí-li se v průběhu likvidace, že je společnost či družstvo v úpadku, vzniká likvidátorovi povinnost podat návrh na prohlášení konkursu. Po skončení likvidace, jako závěr celého procesu, následuje výmaz podnikatelského subjektu z obchodního rejstříku.

Služby:

  • poradenství ohledně průběhu ukončení podnikatelské činnosti
  • příprava jednání u notáře, popř. účast při jednání u notáře
  • zajištění publikace vstupu do likvidace
  • vyhotovení informačních dokumentů pro věřitele
  • jednání s orgány státní správy
  • vypracování zprávy o průběhu likvidace
  • vyhotovení dokumentů pro rejstříkový soud
  • zastupování v rejstříkových řízeních