Alžbeta Hudáková

Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V rámci své právní praxe se věnuje zejména soukromému právu s důrazem na správu a vymáhání pohledávek, a to včetně otázek spojených s exekučním řízením. V oblasti občanskoprávní a trestněprávní zastupuje klienty před soudy a jinými orgány.

Specializuje se na oblast obchodního a občanského práva.
Hudakova