Barbora Chvalinová

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své právní praxe se věnuje zejména oblasti soukromého práva, konkrétně správy a vymáhání pohledávek, exekučního řízení, právních vztahů k nemovitostem a dále spotřebitelského práva. Zastupuje klienty před soudy a orgány státní správy.

Specializuje se na správu a vymáhání pohledávek a spotřebitelské právo.
Chvalinova