Denisa Mikulášová

Kromě Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze absolvovala také Filozofickou fakultu Univerzity Pardubice. Je zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory. V rámci své právní praxe se věnuje zejména přípravě zadávacích řízení k veřejným zakázkám a soukromému právu s důrazem na problematiku správy a vymáhání pohledávek, a to včetně otázek spojených s insolvenčním řízením. V této souvislosti absolvovala stáž na civilním úseku Obvodního soudu pro Prahu 2.

Specializuje se na oblast správy pohledávek a insolvenčního řízení.
Diepoldova