Hana Průchová

Působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V praxi se v současné době zaměřuje zejména na oblast správy a vymáhání pohledávek, včetně exekučního řízení. V rámci své další činnosti zajišťuje také přípravu podání a smluv, a to zejména v oblasti soukromého práva.

Specializuje se na správu a vymáhání pohledávek.
hana_pruchova_1