Kamil Žylka

Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory. V rámci své právní praxe se věnuje zejména občanskému právu, a to s důrazem na právní vztahy k nemovitostem. Mezi jeho další specializace patří pracovní právo.

Specializuje se na oblast právních vztahů k nemovitostem a pracovního práva.
Kamil Zylka lide2

V rámci své činnosti pro advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský mimo jiné připravuje komplexní smluvní dokumentace pro transakce s nemovitostmi (nákup a prodej nemovitostí, pronájem bytových i nebytových prostor, zajištění těchto závazkových vztahů).