Lucie Šedivá

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své právní praxe se věnuje zejména oblasti soukromého práva, konkrétně problematikou správy a vymáhání pohledávek a exekučního a insolvenčního řízení. Zastupuje klienty před soudy a orgány státní správy.

Specializuje se na občanské a obchodní právo.
5_lide detail