Lukáš Barnet

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory. V rámci své právní praxe se věnuje otázkám soukromého i veřejného práva, včetně obhajoby v trestním řízení a správního práva. Mezi jeho specializace patří také právo pracovní. Při poskytování právní pomoci zastupuje klienty před soudy a orgány státní správy.

Specializuje se na pracovní právo a na ochranu osobních údajů.
Barnet

V rámci své činnosti pro advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský mimo jiné poskytoval klientům komplexní právní poradenství v rámci ochrany osobních údajů, a to s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).