Petr Hulán

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Policejní akademii ČR. Je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory. Ve své praxi se specializuje zejména na trestní a správní právo, včetně zastupování klientů před soudy a jinými orgány. Při činnosti advokátní kanceláře Mašek, Kočí, Aujezdský mimo jiné obhajoval klienty v řadě významných a mediálně exponovaných trestněprávních kauz. V rámci své trestněprávní specializace se stal členem Unie obhájců České republiky.

Specializuje se na oblast trestního a správního práva.
Hulan