Renáta Vostrá

Renáta pracuje v advokátní kanceláři Mašek, Kočí, Aujezdský na pozici office managerky. V rámci své činnosti se stará zejména o vnitřní a vnější vztahy kanceláře, o koordinaci práce administrativního personálu a má na starosti kontrolní činnost nad zadanými projekty.

Office Manager.
Vostra