Reference

"

S advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský spolupracujeme rádi hlavně z důvodu vstřícného, rychlého a účinného řešení našich problémů. Osobně velmi oceňuji jasný výklad všech aspektů problému (jak v češtině, tak i v angličtině), vždy několik návrhů řešení včetně upozornění na možná rizika. Při osobních jednáních mne profesionální přístup právníků advokátní kanceláře přesvědčil, že jsme v dobrých rukou.

"
"

S advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský jsme konzultovali právnické záležitosti ve věci ochranných známek v mezinárodním měřítku. Velmi jsme ocenili odborný přístup kanceláře a také rychlost, s jakou byli schopni reagovat na jakékoliv změny v zadání. Spolupráci s touto advokátní kanceláří bychom rádi zachovali i v budoucnu.

"
"

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský pomáhá naší Asociaci v řešení právních otázek spojených se složitou legislativou elektronického nakupování. Během naší dvouleté spolupráce jsme s jejich službami velmi spokojeni a to nejen díky značné odbornosti, ale i díky profesionálnímu individuálnímu přístupu k řešení jednotlivých problémů.

"
"

Na advokátní kanceláři Mašek, Kočí, Aujezdský oceňuji zejména perfektní orientaci v platném právu, kterou dokážou uplatnit ve prospěch klienta a tím mu přinést zisk.

"
"

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský je pro nás partnerem zejména pro elektronický prodej. Velmi si vážíme jejich flexibility, profesionality, rychlosti a hlavně vysoké kvality práce.

"
"

Na advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský jsme se obrátili v časové tísni s žádostí o rychlý právní rozbor problému v obchodní věci s mezinárodním prvkem. Výběr této kanceláře nám byl usnadněn jejími webovými stránkami a musíme konstatovat, že jsme při výběru měli šťastnou ruku. Práce byla ze strany advokátní kanceláře odvedena v požadovaném brzkém termínu a v požadované kvalitě. Služby této advokátní kanceláře můžeme směle doporučit!

"
"

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský je nám cennou podporou v právních záležitostech již od roku 2008. Během této doby jsme měli možnost spolupracovat v různých oblastech (pracovní právo, právo v oblasti IT a duševního vlastnictví, právo ve vztahu k nemovitostem, správa pohledávek, a další). Vždy jsme byli s kvalitou služeb advokátní kanceláře velmi spokojeni. Oceňujeme zejména flexibilitu na straně právníků, rychlost dosažených výsledků a přehlednost vyučtování.

"
"

Společnost CHANCE a.s. je maximálně spokojena s veškerými službami, vstřícností i kvalitou advokátní kanceláře Mašek, Kočí, Aujezdský

"
"

S činností advokátní kanceláře Mašek, Kočí, Aujezdský jsme nanejvýše spokojeni. Sjednané činnosti jsou prováděny s maximální péči, s ochotou a vstřícností. Vysoce hodnotíme profesní přístup, pružnost, komplexnost, flexibilitu při řešení problémů a jazykovou vybavenost.

"