Úschova peněz

Úschova peněz

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský zajišťuje pravidelně úschovy peněz.

K čemu je advokátní úschova peněz?

Advokátní úschova peněz slouží ke zvýšení jistoty, že smluvní strany řádně splní to, na čem se dohodly. Advokátní kancelář (schovatel) vystupuje jako třetí nezávislá osoba, u které jsou uloženy finanční prostředky až do doby splnění dohody. Úschova umožní bez obav naplánovat Vaši transakci i v případě, kdy si nejste zcela jisti splněním smlouvy druhou stranou.

Jaké jsou výhody úschovy?

Oproti notářským či bankovním službám v této oblasti je úschova naší advokátní kanceláře pro účastníky transakce finančně výhodnější. Celý proces zajištění úschovy je navíc méně formální (smlouvu je možné uzavřít i distančně), přičemž úschova je bezproblémově realizovatelná i v případě nestandardních dohod mezi účastníky.

V jakých případech úschovu využít?

Úschova je tradičně hojně využívána při převodech nemovitostí, při převodech podniků či při převodech akcií a obchodních podílů. S ohledem na flexibilitu a rychlost při poskytování služeb, je naše advokátní úschova výhodnou alternativou také pro všechny realitní kanceláře.