Z médií

Soud zprostil Vladimíra Sittu obžaloby

10.10.2018

Vrchní soud v Praze dnes pravomocně zcela zprostil klienta naší kanceláře, pana Vladimíra Sittu, obžaloby, která mu kladla za vinu, že tuneloval papírnu Neograph.

Výrok soudu okomentoval Petr Kočí, obhájce Vladimíra Sitty: „Odvolací soud dnes sám provedl řadu důkazů a došel k závěru, že Vladimír Sitta mladší nikdy nejednal na úkor Neographu a nezpůsobil mu žádnou škodu. Proto klienta zprostil. Nad rámec toho uvedl, že v řízení vznikají legitimní pochybnosti o nepodjatosti policejního orgánu a státní zástupkyně“.

O rozhodnutí informoval Respekt, novinky.cz, Česká televize, seznamzpravy.cz i iRozhlas.cz.

Regulace neoprávněného zeměpisného blokování

09.10.2018

Na serveru CEE Legal Matters byl publikován článek s názvem "Regulation on addressing unjustified geo-blocking and other forms of discrimination", v němž advokát naší kanceláře Josef Aujezdský pojednává o regulaci neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace zákazníků v internetových obchodech.

Cookies a IP adresy jako osobní údaje

13.09.2018

Na serveru Lupa byl dnes publikován článek nazvaný „Jsou cookies nebo IP adresa vždy osobním údajem?“, jehož autorem je advokát z naší advokátní kanceláře Josef Aujezdský. Jak již samotný název naznačuje, článek se zabývá problematikou cookies a IP adres z pohledu regulace v oblasti ochrany osobních údajů, a to i v návaznosti na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci Patrick Breyer vs. Německo (C-582/14).

Žaloba Ivo Rittiga

05.07.2018

Vrchní soud v Praze potvrdil rozhodnutí Městského soudu v Praze z listopadu 2016 a zamítl žalobu Ivo Rittiga proti Nadačnímu fondu proti korupci na ochranu osobnosti o odstranění následků neoprávněných zásahů. Spor se týkal kauzy předražených jízdenek Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Petr Kočí, právní zástupce Fondu, k tomu dodal: „Vrchní soud v Praze dnes potvrdil závěr soudu prvního stupně, že všechny výroky, které Nadační fond o panu Ivu Rittigovi zveřejnil a které byly předmětem žaloby, byly zveřejněny oprávněně a nezasahovaly tak do osobnostních práv žalobce.“

O případu informovali např. Novinky.cz, tisková zpráva Fondu je zde.

Informace související s naší advokátní kanceláří prezentované v médiích.