Základní informace

O nás

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský poskytuje komplexní právní pomoc, přičemž v České republice patří mezi přední kanceláře zejména v oblasti IT práva, včetně problematiky e-commerce, a v oblasti litigací. Je tvořena dynamickým kolektivem právníků, jejichž společným cílem je kvalitní výkon advokacie při efektivním využití nejnovějších technických prostředků a při zachování maximálního komfortu pro klienta. Nejen poskytování vysoce odborných právních služeb, ale i efektivita těchto služeb při zachování jejich transparentnosti a dostupnosti pro klienty, tvoří základní hodnoty kanceláře.

Zaměření kanceláře

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský poskytuje komplexní právní pomoc v řadě oblastí práva. Pro obchodní společnosti či jiné podnikatele vyřizuje kompletní právní agendu a podnikajícím i nepodnikajícím osobám poskytuje poradenství v jednotlivých případech či transakcích. Velmi často spočívá činnost naší kanceláře v podávání odborných vyjádření k určité právní problematice či k předloženým dokumentům. Uvedené záležitosti samozřejmě řešíme i v případech, kdy obsahují mezinárodní prvek či souvisí s aplikací práva EU. Jednotliví pracovníci naší advokátní kanceláře se zaměřují zejména na níže uvedené obory práva. Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský zajišťuje pravidelně také úschovy peněz.

 

pravni sluzby_foto