Základní informace

Co je eAdvokacie?

eAdvokacie je systém advokátní kanceláře Mašek, Kočí, Aujezdský, který umožňuje poskytovat právní poradenství prostřednictvím internetu, včetně zabezpečené on-line komunikace mezi klientem a advokátem. Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský poskytuje komplexní právní pomoc, přičemž v České republice patří mezi přední kanceláře zejména v oblasti práva IT práva, včetně problematiky e-commerce, a v oblasti litigací. Služby systému eAdvokacie může využívat každý uživatel internetu prostřednictvím svého prohlížeče webových stránek. Váš právní zástupce i Vaše právní dokumenty jsou tak dosažitelné z kteréhokoliv místa, kde je možné se připojit k internetu.

Proč se registrovat?

Registrací v systému e-Advokacie získáváte možnost plnohodnotně využívat právní služby advokátní kanceláře, a to v moderní a dynamické formě, ve formě on-line právního poradenství.

Po registraci Vám zabezpečené uživatelské rozhraní nabízí zejména tyto možnosti:

  • odkudkoliv v reálném čase komunikovat se svým právním zástupcem prostřednictvím webového prohlížeče (není nezbytné se pro rozhovor s právníkem dopředu objednávat),
  • být informován o počtu Vašich právních případů a o stavu, v jakém se konkrétní případ nachází,
  • mít neustále a kdekoliv k dispozici dokumenty vztahující se k Vašim případům,
  • využívat platebního systému eKonto pro uhrazení honoráře za právní služby, popřípadě zaplatit platební kartou.

Nechcete-li se registrovat (například nemáte-li nyní žádný právní problém), můžete se s on-line službou seznámit prostřednictvím průvodce. Další informace naleznete také v sekci často kladené otázky (FAQ).

Jak eAdvokacie funguje?

On-line poskytování právních služeb v elektronické podobě probíhá po zaregistrování a přihlášení klienta formou komunikace s operátorem – právníkem – v reálném čase prostřednictvím komunikačního okna. Po sdělení základních údajů o Vaší právní věci bude navázán rozhovor s operátorem. On-line komunikace s právníkem je poskytována pouze v provozní době systému. Během této on-line komunikace mezi právníkem a klientem dojde ke specifikaci právního problému a dohodě o formě právní pomoci. V souladu s touto dohodou vyhotoví advokátní kancelář požadované dokumenty, které posléze vystaví klientovi do jeho uživatelského prostředí. O vystavení dokumentů je klient informován elektronickou poštou. Klientům eAdvokacie je následně umožněno uhradit honorář za právní služby pomocí on-line platebního systému nebo prostřednictvím platební karty.

Jaké jsou výhody eAdvokacie?

Větší důraz na rychlost a operativnost při vyřizování jednotlivých právních případů vyplývá ze samé podstaty on-line právního poradenství. Používání systému eAdvokacie pro klienta znamená i vyšší míru bezpečnosti a ochrany jeho důvěrných informací, než s jakou se můžeme setkat v praxi při zasílání dokumentů běžnou elektronickou poštou či při právní pomoci zprostředkovávané telefonicky. Klientovi využívajícímu systém on-line právního poradenství navíc odpadají náklady spojené s cestou do sídla advokáta.

 

pravni sluzby_foto