Aktuality

Vyřizování licencí ČNB

03.03.2017

V souvislosti s novým zákonem o spotřebitelském úvěru jsme v zastoupení našich klientů podali České národní bance žádosti o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru i žádosti o oprávnění k činnosti samostatných zprostředkovatelů.

Vladimír Sitta zproštěn obžaloby

13.02.2017

Dnešního dne Vrchní soud v Praze projednal odvolání Vladimíra Sitty, oznamovatele a jednoho z hlavních svědků v kauze tunelování DPP.

Vladimír Sitta se odmítl podílet na tunelování Dopravního podniku hlavního města Prahy a v roce 2009 upozornil protikorupční policii na nekalosti ve společnosti Neograph a v DPP. „Odměnou“ mu bylo zahájení trestního stíhání proti jeho osobě. Rozsudkem Městského soudu v Praze byl odsouzen. Nyní jej Vrchní soud v Praze pravomocně zprostil obžaloby v jedné části skutku a druhou část vrátil Městskému soudu k novému projednání.

On-line služby v zemích EU z pohledu DPH

07.02.2017

Problematice poskytování elektronicky poskytovaných služeb do členských zemí Evropské unie osobám nepovinným k dani z přidané hodnoty jsme se věnovali v našem právním oběžníku č. 12/2014, a to ve vztahu k novele zákona o dani z přidané hodnoty, která nabyla účinnosti od 01.01.2015. Tento text můžete nyní nalézt také v sekci články naší webové stránky.

Náklady na dopravu při odstoupení od smlouvy

12.01.2017

Problematice hrazení náhrady nákladů v případě odstoupení od smlouvy z důvodu vad zboží kupujícím jsme se věnovali v právním oběžníku č. 11/2014. Konkrétně, zdali v případě, kdy dojde k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím z důvodu vad zboží, má prodávající povinnost vrátit kupujícímu nejen samotnou kupní cenu zboží, ale i další platby zaplacené kupujícím související s dodáním zboží (doprava, balné) či nikoliv. Právní oběžník je každý měsíc vyhotovován naší advokátní kanceláří pro členy spolku Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

PředchozíNásledující