Aktuality

Přijímání Bitcoinů z pohledu právního

27.11.2016

Některým právním a daňovým otázkám spojeným s tzv. kryptoměn – zejména Bitcoinů - jsme se věnovali v právním oběžníku č. 10/2014. Tento příspěvek můžete od dnešního dne nalézt také v sekci články naší webové stránky.

Lhůta k vyřízení reklamace

10.11.2016

V právním oběžníku č. 9/2014 jsme se věnovali problematice počátku běhu lhůty pro vyřízení reklamace ve smyslu ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Text tohoto příspěvku jsme umístili do sekce články naší webové stránky. Právní oběžník připravuje naše advokátní kancelář každý měsíc pro členy spolku Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

Služby na internetu a odstoupení od smlouvy

12.10.2016

V sekci články naší webové stránky byl dnes publikován příspěvek zabývající se problematikou právní úpravy odstoupení od smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím internetu. Tento text byl původně obsažen v právním oběžníku č. 8/2014. Právní oběžník připravuje naše advokátní kancelář každý měsíc pro členy spolku Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

Rozhodnutí SDEU – C 160/15

13.09.2016

Na serveru LUPA vyšel článek obsahující vyjádření naší advokátní kanceláře k rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci GS Media BV proti Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker (C 160/15). Rozhodnutí se týká problematiky umísťování hypertextových odkazů na protiprávní obsah z pohledu možného zásahu do autorského práva.

PředchozíNásledující