Aktuality

Služby na internetu a odsoupení od smlouvy

12.10.2016

V sekci články naší webové stránky byl dnes publikován příspěvek zabývající se problematikou právní úpravy odstoupení od smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím internetu. Tento text byl původně obsažen v právním oběžníku č. 8/2014. Právní oběžník připravuje naše advokátní kancelář každý měsíc pro členy spolku Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

Rozhodnutí SDEU – C 160/15

13.09.2016

Na serveru LUPA vyšel článek obsahující vyjádření naší advokátní kanceláře k rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci GS Media BV proti Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker (C 160/15). Rozhodnutí se týká problematiky umísťování hypertextových odkazů na protiprávní obsah z pohledu možného zásahu do autorského práva.

Úspěch u Ústavního soudu proti Vondráčkové

12.09.2016

Ústavní soud dnes na základě ústavní stížnosti podané Janem Šináglem, zastoupeným Petrem Kočím, zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Praze.

Krajský soud v Praze předběžným opatřením zakázal aktivistovi Janu Šináglovi vyjadřovat se ke vztahům zpěvačky Heleny Vondráčkové a jejího manžela Martina Michala. Janu Šináglovi však nedal prostor přednést argumenty a porušil tím jeho základní právo.

Více v sekci Z médií.

Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských sml.

01.09.2016

Ustanoveními občanského zákoníku provádějícími Směrnici Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách jsme se zabývali v právním oběžníku č. 7/2014. Konkrétně jsme se věnovali tzv. nepřiměřeným ujednáním ve spotřebitelských smlouvách, jež jsou ve smlouvách mezi podnikatelem a spotřebitelem zakázána. Právní oběžník připravuje naše advokátní kancelář každý měsíc pro členy spolku Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

PředchozíNásledující