Aktuality

Jak koupit či prodat e-shop?

07.09.2017

V sekci články byl zveřejněn příspěvek naší advokátní kanceláře původně publikovaný na serveru LUPA.cz, ve kterém jsme se zabývali některými právními aspekty souvisejícími s převodem práv k internetovým obchodům.

Co jsou to osobní údaje?

23.08.2017

V právním oběžníku 1/2016 jsme započali náš trojdílný seriál věnující se problematice předávání osobních údajů. Tento úvodní příspěvek byl konkrétně věnován vymezení pojmu osobní údaj. Připomínáme, že v této oblasti nenastanou výrazné změny ani v souvislosti s plánovaným nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Právní oběžník je naší advokátní kanceláří připravován každý měsíc pro členy spolku Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

Smlouva o zpracování osobních údajů

04.08.2017

I současná právní úprava obsahuje povinnost uzavřít mezi správcem a zpracovatelem osobních údajů smlouvu o zpracování osobních údajů. Této problematice jsme se podrobněji věnovali v našem právním oběžníku č. 11/2015 připravovaném naší advokátní kanceláří každý měsíc pro členy spolku Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Upozorňujeme, že požadavky na obsah smlouvy o zpracování osobních údajů se změní od 28. května 2018, a to v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Mezibankovní poplatky (platební transakce)

31.07.2017

Dne 8. června 2015 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce. Této problematice jsme se podrobněji věnovali v našem právním oběžníku č. 9/2015. S textem tohoto oběžníku se můžete nyní seznámit v sekci články.

PředchozíNásledující