Aktuality

Vady použitého zboží dle NOZ

03.07.2017

Ustanoveními občanského zákoníku, jež regulují oblast odpovědnosti za vady použitého zboží, jsme se blíže zabývali v právním oběžníku č. 8/2015. Právní oběžník připravuje naše advokátní kancelář každý měsíc pro členy spolku Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

Jak koupit či prodat e-shop?

25.05.2017

Na serveru Lupa byl publikován náš https://www.lupa.cz/clanky/jak-koupit-ci-prodat-e-shop-vypada-to-jednoduse-ale-hacku-je-cela-rada/zabývající se problematikou „převodů“ internetových obchodů či jiných webových projektů. Nejvíce jsme se zaměřili na situace, kdy celá transakce není koncipována jako prodej závodu či jeho části ve smyslu ustanovení § 2175 a násl. občanského zákoníku, nýbrž jako převod jednotlivých složek e-shopu.

Možnost být žalován v zahraničí

16.05.2017

V právním oběžníku č. 4/2005 jsme se zabývali situacemi, kdy může být český internetový obchodník žalován v zahraničí. Konkrétně se jednalo o výklad nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012, ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (tzv. nařízení Brusel I). Tento příspěvek je možné nalézt nyní také v sekci články naší webové stránky.

Právní ochrana databází

05.05.2017

Autorský zákon obsahuje úpravu tzv. zvláštního práva pořizovatele databáze. Této problematice jsme se věnovali v právním oběžníku č. 3/2015, přičemž tento příspěvek můžete nyní nalézt také v sekci články webové stránky naší advokátní kanceláře. Právní oběžník připravuje naše advokátní kancelář každý měsíc pro členy spolku Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

PředchozíNásledující