Aktuality

Smlouvy uzavírané adhezním způsobem

14.01.2018

V právních oběžnících č. 3/2016 a č. 4/2016 jsme se zabývali právní regulací tzv. adhezních smluv. Adhezní smlouvou se podle občanského zákoníku rozumí taková smlouva, jejíž „základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran nebo podle jejich pokynů, aniž slabší strana měla skutečnou příležitost obsah těchto základních podmínek reálně ovlivnit“. Předmětný text je nově možné nalézt i na našich webových stránkách. Právní oběžníky připravuje naše advokátní kancelář každý měsíc pro Asociaci pro elektronickou komerci (APEK).

Rozsudek ve věci Jiřího Komárka

22.12.2017

Včerejšího dne rozhodl Okresní soud Praha - západ v případu stíhání Jiřího Komárka. Bývalý vedoucí ostravské expozitury již zaniklého ÚOOZ, byl uznán vinným. S rozhodnutím soudu nesouhlasí, a proto proti němu ihned po vyhlášení podal odvolání.

Blžší informace k případu naleznete v sekci Z médií.

Novoročenka 2018

21.12.2017

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský si tímto dovoluje popřát všem klientům, spolupracovníkům a kolegům do nového roku 2018 hodně štěstí, zdraví a úspěchů. Naši tradiční on-line novoročenku, tentokráte regulatorním duchu, si můžete prohlédnout zde.

Uplatňování reklamace a mimozáruční opravy

07.12.2017

V právním oběžníku č. 3/2016 jsme se zabývali rozsudkem Městského soudu v Praze, který řešil problematiku informační povinnosti obchodníka ve vztahu k uplatňování reklamace a tzv. mimozáručních oprav, a to z pohledu možného porušení zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. S textem tohoto právního oběžníku je možné se nyní seznámit v sekci články.

PředchozíNásledující