Aktuality

Výklad pojmu „klamavá obchodní praktika“

23.06.2016

V právním oběžníku č. 3/2014 pravidelně vyhotovovaném naší advokátní kanceláří pro členy spolku Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se věnovali rozsudku Soudního dvora EU ve věci Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc. coop. arl v. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (C-281/12) ze dne 19.12.2013. Závěry, ke kterým soud došel, mají význam zejména pro výklad pojmu „klamavé jednání“ či „klamavá obchodní praktika“.

Porušení ústavního práva S. Zadeha

23.05.2016

Do sekce Z médií jsme vložili článek týkající se porušování práva na zákonného soudce u Krajského soudu v Brně v případu MUDr. Shahrama Zadeha.

Lhůty při odstoupení od smlouvy

30.04.2016

V právním oběžníku č. 2/2014 určeném členům spolku Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se stručně věnovali problematice lhůt při odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem a jejich počítáním. Text tohoto příspěvku je nyní zveřejněn také na webové stránce naší advokátní kanceláře, a to v sekci „články“.

Poplatky spojené s platbou za zboží

23.03.2016

V právním oběžníku č. 1/2014 připravovaného naší advokátní kanceláří pro členy spolku Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se ve stručnosti zabývali problematikou ustanovení § 3 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Toto ustanovení stanoví, že prodávající nesmí po spotřebiteli v souvislosti s použitým způsobem placení požadovat poplatek převyšující náklady, které prodávajícímu v souvislosti s tímto způsobem placení vznikají.

PředchozíNásledující