Aktuality

Písemné právní jednání a elektronický podpis

26.04.2018

V právním oběžníku č. 9/2016 jsme se blíže zabývali problematikou interpretace ustanovení § 561 odst. 1 občanského zákoníku, a to zejména v souvislosti s rozhodnutím Krajského soud v Ústí nad Labem ze dne 12.08.2016, č.j. 14 Co 586/2016 – 25. Text tohoto příspěvku můžete nalézt nyní také v sekci články naší webové stránky.

Nařízení eIDAS

13.03.2018

Právní oběžník č. 6/2016 jsme věnovali problematice Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (známé jako nařízení eIDAS). Hlavním cílem tohoto nařízení je sjednocení elektronické identifikace a její vzájemné uznávání v členských státech EU a zajištění, aby u přístupu k přeshraničním on-line službám poskytovaným členskými státy byla možná bezpečná elektronická identifikace a autentizace.

GDPR pro e-shopy

11.02.2018

Advokát naší advokátní kanceláře Josef Aujezdský a ředitel společnosti Shopsys s.r.o. Petr Svoboda povedou seminář určený primárně pro internetové obchodníky, jež bude zaměřen na praktické otázky související s implementací povinností vyplývajících z GDPR. Informace o již proběhlých konferencích a seminářích stejného zaměření můžete nalézt zde a zde.

Smlouvy uzavírané adhezním způsobem

14.01.2018

V právních oběžnících č. 3/2016 a č. 4/2016 jsme se zabývali právní regulací tzv. adhezních smluv. Adhezní smlouvou se podle občanského zákoníku rozumí taková smlouva, jejíž „základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran nebo podle jejich pokynů, aniž slabší strana měla skutečnou příležitost obsah těchto základních podmínek reálně ovlivnit“. Předmětný text je nově možné nalézt i na našich webových stránkách. Právní oběžníky připravuje naše advokátní kancelář každý měsíc pro Asociaci pro elektronickou komerci (APEK).

PředchozíNásledující