Aktuality

Porušení ústavního práva S. Zadeha

23.05.2016

Do sekce Z médií jsme vložili článek týkající se porušování práva na zákonného soudce u Krajského soudu v Brně v případu MUDr. Shahrama Zadeha.

Lhůty při odstoupení od smlouvy

30.04.2016

V právním oběžníku č. 2/2014 určeném členům spolku Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se stručně věnovali problematice lhůt při odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem a jejich počítáním. Text tohoto příspěvku je nyní zveřejněn také na webové stránce naší advokátní kanceláře, a to v sekci „články“.

Poplatky spojené s platbou za zboží

23.03.2016

V právním oběžníku č. 1/2014 připravovaného naší advokátní kanceláří pro členy spolku Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme se ve stručnosti zabývali problematikou ustanovení § 3 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Toto ustanovení stanoví, že prodávající nesmí po spotřebiteli v souvislosti s použitým způsobem placení požadovat poplatek převyšující náklady, které prodávajícímu v souvislosti s tímto způsobem placení vznikají.

Zásada ochrany slabší strany v NOZ

26.02.2016

Právní úpravě zásady ochrany slabší strany podle nového občanském zákoníku jsme se věnovali v právním oběžníku č. 12/2013. Právní oběžník je každý měsíc vyhotovován naší advokátní kanceláří pro členy spolku Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Úplný text tohoto příspěvku lze nově nalézt také v sekci články.

PředchozíNásledující